Alterneringsersättning

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan tillsammans komma överens om att arbetstagaren tar ut alterneringsledighet och att arbetsgivaren förbinder sig att i stället anställa en arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.  

Det är fråga om ett frivilligt arrangemang, och när arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om saken ingår de ett skriftligt avtal om alterneringsledighet.

Under alterneringsledigheten betalar LL-kassa betalar sina medlemmar alterneringsersättning som baserar sig på löneinkomsterna. 

Ett lagförslag om upphävande av systemet med alterneringsledighet förbereds på social- och hälsovårdsministeriet. Enligt regeringens förslag om upphävande skulle detta träda i kraft så att alterneringsledigheten skulle kunna inledas ännu 31.7.2024.