Förutsättningar

Rätt till omställningspenning har en person som fyllt 55 år och som blivit uppsagd av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker efter att ha varit anställd hos samma arbetsgivare i minst fem år.

Betalning av omställningspenning förutsätter inte arbetslöshet, så det kan också betalas till en person som omedelbart efter uppsägningen har sysselsatts hos en annan arbetsgivare. Anmälan som arbetssökande ska också i detta fall göras inom 60 dagar från uppsägningsdagen, för att arbets- och näringsbyrån ska kunna utreda förutsättningarna för erhållande av omställningspenning.

Rätt till omställningspenning föreligger inte om arbetstagaren själv har sagt upp sig eller om anställningsförhållandet upphör genom ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Omställningspenning kan inte heller betalas när anställningsförhållandet upphör på grund av arbetsgivarens konkurs, företagssanering eller död.

Kom ihåg att anmäla dig som arbetssökande hos TE-byrån

Rätten till omställningspenning förutsätter att man anmäler sig som arbetssökande inom 60 dagar från uppsägning. Om uppsägningstiden är lång ska man alltså anmäla sig hos arbets- och näringsbyrån redan innan arbetslösheten börjar. Arbets- och näringsbyrån utreder villkoren för erhållande av omställningspenning och ger arbetslöshetskassan ett bindande utlåtande om saken.