Om du ansöker om omställningsskydd

Gör detta om du ansöker om omställningspenning

  1. Kontrollera villkoren för betalning av omställningspenning
  2. Skicka ansökan om omställningspenning via eKommunikation

Det är bra att också beakta följande:

  • Skicka ansökan till kassan senast tre månader efter att anställningsförhållandet upphört.
  • Ansökan om omställningspenning kan göras i eKommunikation först när ett utlåtande om hinderslöshet har inkommit till kassan från arbets- och näringsbyrån för utbetalning av omställningspenning.
  • Meddela kassan om anställningsförhållandet upphör under uppsägningstiden eller om uppsägningen återkallas.

Målet är att ansökan om omställningspenning behandlas inom två veckor räknat från den dag då ansökan har inkommit.

Du ser beslutet om omställningspenning och betalningsmeddelandet i eKommunikation när din ansökan har behandlats. Beslutet postas också separat till dig.

LL-kassa lämnar uppgifterna om den utbetalda förmånen till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen.