Förutsättningar

Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd, om du som arbetslös tar emot arbete i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som ligger något längre bort från din nuvarande bostadsort. 

För att rörlighetsunderstöd ska beviljas förutsätts att:

  • du har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst en dag innan arbetet börjar.
  • du har fått dagpenning strax innan arbetet börjar. Du har dock rätt till rörlighetsunderstöd också när förmånen inte har betalats på grund av en av arbets- och näringsbyrån fastställd karens eller skyldighet att vara i arbete eller självrisktid. 
  • det arbete som tas emot varar minst två månader och arbetsresan tur och retur varar över tre timmar per dag eller vid deltidsarbete över två timmar per dag.

Rörlighetsunderstöd kan betalas redan innan det egentliga arbetet börjar, om du påbörjar utbildning som hänför sig till ett anställningsförhållande som varar minst två månader.

Rörlighetsunderstöd ska sökas inom tre månader från det att arbetet eller utbildningen inleddes. 

Observera att du ska anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och skicka ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till LL-kassa också för kort arbetslöshetstid utöver ansökan om rörlighetsunderstöd.

Rörlighetsunderstöd kan inte beviljas om din rätt till inkomstrelaterad dagpenning har förvägrats av någon annan orsak än karens, skyldighet att vara i arbete eller självrisktid. Understödet hindras således till exempel av en period av ekonomisk förmån som hänför sig till att anställningsförhållandet upphör.