Är du studerande?

Som studerande kan du ansluta dig till LL-kassa när

  • du är löntagare under 68 år och 
  • du studerar för läkarexamen, veterinärexamen eller tandläkarexamen eller
  • du studerar för juristexamen.

Lönearbete kan också vara deltidsarbete eller visstidsarbete, och du kan arbeta inom andra utbildningsområden än ditt eget. Som studerande lönar det sig för dig att ansluta dig till arbetslöshetskassan till exempel när du sommarjobbar. Observera att medlemskap inte är till någon nytta om du kontinuerligt arbetar mindre än 18 timmar i veckan, eftersom det arbetsvillkor som berättigar till inkomstrelaterad dagpenning inte intjänas.

Visste du att du endast som medlem i arbetslöshetskassan har rätt till utkomstskydd för arbetslösa som baserar sig på löneinkomster.

Som medlem i arbetslöshetskassan får du utkomstskydd vid oväntade förändringar i arbetslivet, såsom arbetslöshet, permittering eller deltidsarbete. I regel kan man inte få inkomstrelaterad dagpenning under heltidsstudier. Således kan den som studerar juridik eller medicin få rätt till inkomstrelaterad dagpenning tidigast efter examen. Dessutom betalar kassan rörlighetsunderstöd som är avsett som stöd för arbetslösa för antingen rese- eller flyttningskostnader som hänför sig till ett nytt lönearbete. En enda arbetslös dag kan räcka för att få understöd.

Bli medlem

Veterinärer, tandläkare, läkare och juriststuderande fyller alltid i LL-kassas direktmedlemsansökan.

Anslut dig till LL-kassa som direktmedlem

  1. Kontrollera att du uppfyller våra medlemskapskriterier.
  2. Fyll i den elektroniska medlemsansökan omsorgsfullt. Kontrollera att punkterna om arbetsgivare och arbetstid är korrekt ifyllda.
  3. När din medlemsansökan har behandlats får du ett meddelande om det via säker e-post.
  4. Du får medlemsavgiftsfakturan inom cirka två veckor från behandlingen av ansökan. 
  5. Medlemskapet börjar gälla när du har betalat medlemsavgiften.

Medlemskap i arbetslöshetskassan börjar tidigast den dag då medlemsansökan har inkommit till kassan. Det går inte att ansluta sig til arbetslöshetskassan retroaktivt. Om du inte är anställd när ansökan anländer, börjar ditt medlemskap den dag då arbetet börjar. Om du är ledig utan lön, börjar ditt medlemskap när du återvänder till arbetet.

Om du inte är säker på om du redan är medlem, kolla detta genom att logga in på eKommunikation innan du lämnar in en ny medlemsansökan. Om inloggningen lyckas är du medlem i LL-kassa. Du kan kontrollera dina kontaktuppgifter och datum för ditt inträde i eKommunikation under “Mina uppgifter”.

Om du är heltidsstuderande och inte arbetar vid sidan av studierna kan du inte ansluta dig till arbetslöshetskassan.