Lär känna de olika aktörerna

Aktörerna i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa kan kännas främmande ur den sökandes synvinkel. Vi har samlat en rad aktörer som har ett viktigt samband med arbetslöshetskassans verksamhetsfält och utbetalningsförfarandet.