Rörlighetsunderstöd

Syftet med rörlighetsunderstödet är att öka arbetskraftens regionala rörlighet genom att arbetslösa erbjuds ekonomiskt stöd för att ta emot arbete lite längre bort hemifrån.

LL-kassa betalar rörlighetsunderstöd till sina medlemmar.

Visste du det här?

Understödet är avsett för arbetslösa som stöd för rese- eller flyttkostnader. Även en enda arbetslös dag innan du accepterar ett nytt jobb kan räcka för att få understöd.