eKommunikation

Du kan använda eKommunikation för att skicka förmånsansökningar, bilagor och meddelanden, kontrollera medlemskap och andra uppgifter eller uppdatera ändringar i dina kontaktuppgifter.

Du kan logga in i eKommunikation med antingen nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Vid inloggningen används Suomi.fi-autentisering. Suomi.fi-autentisering är en gemensam identifieringstjänst för e-tjänster inom den offentliga förvaltningen som möjliggör säker stark autentisering. För Suomi.fi-autentisering ansvarar myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Efter inloggningen kan du ändra servicespråk i det övre högra hörnet av eKommunikation. Språkalternativen är finska, svenska och engelska. Språkvalet påverkar användningen av e-tjänster och kommunikationen med LL-kassa.