Blanketter

Du ansöker enklast om inkomstrelaterad dagpenning elektroniskt direkt via eKommunikation. Alternativt kan du också ansöka om inkomstrelaterad dagpenning på en ansökningsblankett i pdf-format som du kan posta till LL-kassa.

För ansökan om alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd ska du alltid först fylla i en pdf-ansökningsblankett som du kan lämna in till LL-kassa antingen elektroniskt via eKommunikation eller per post.

Blanketten för förmånsansökan behöver inte undertecknas för hand.

Inkomstrelaterad dagpenning

Rörlighetsunderstöd

Alterneringsersättning

Omställningspenning

Återkrav

Lämna en redogörelse för dina ekonomiska och sociala förhållanden om arbetslöshetskassan har betalat dig för mycket förmån och du begär att återkravet slopas eller jämkas. 

I samband med återkrav ska du lämna in redogörelsen för dina ekonomiska och sociala förhållanden  via eKommunikation som bilaga.