Omställningspenning

Omställningsskyddshelheten består av omställningspenning, utbildning inom omställningsskyddet och sysselsättningsledighet.

Omställningsskyddet är avsett för personer som fyllt 55 år, uppsagts på ekonomisk eller produktionsmässig grund och varit anställda hos samma arbetsgivare i minst fem år. Omställningspenning kan sökas hos kassan redan före uppsägningstidens utgång, dock senast inom tre månader från det anställningsförhållandet upphörde.

Omställningsskyddsutbildning och sysselsättningsledighet

Arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen svarar för anskaffningen av omställningsskyddsutbildning. Deltagande i omställningsskyddsutbildning är frivilligt och kan vägras utan förlust av arbetslöshetsförmån. Omställningsskyddsutbildningen varar högst sex månader.

En person som fyllt 55 år kan utnyttja sysselsättningsledighet för att göra en bedömning av kompetens och arbetsförmåga eller inleda omställningsskyddsutbildning under uppsägningstiden. Sysselsättningsledighetens längd är 5–25 arbetsdagar beroende på uppsägningstidens längd.

Läs mer på Jobbmarknads webbplats