Information om förmåner

LL-kassa betalar lagstadgade förmåner till sina medlemmar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsunderstöd, alterneringsersättning och omställningspenning.

Syftet med inkomstrelaterad dagpenning är att trygga personens utkomst under arbetslöshet, permittering eller deltidsarbete.  

Syftet med rörlighetsunderstödet är att öka arbetskraftens regionala rörlighet genom att arbetslösa erbjuds ekonomiskt stöd för att ta emot arbete lite längre bort hemifrån. Understödet är avsett som stöd för rese- eller flyttkostnader.

Alterneringsersättning betalas under alterneringsledighet. Alterneringsledighet ger den som varit i arbete längre möjlighet till ledighet som kan använda på önskat sätt. 

Omställningspenningen är avsedd för personer som fyllt 55 år och som blivit uppsagda av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker efter att ha varit anställda hos samma arbetsgivare i minst fem år.