Rätt lösningar på arbetslivets oväntade vändningar

LL-kassa är en gemensam arbetslöshetskassa för alla jurister och läkare. Medlemsavgiften år 2024 är 42 euro.

Lagändring · Publicerad:

De första försämringarna av arbetslöshetsunderstöd bekräftade

Det kommer att ske ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som påverkar både nivån på utkomstskyddet och när rätten till dagpenning börjar och hur…