Kassans regler

I LL-kassas stadgar fastställs vilka som kan ansluta sig till kassan samt bl.a. frågor som gäller medlemsavgift, kassans förvaltning och ekonomi.