Om du ansöker om rörlighetsunderstöd

Gör detta om du ansöker om rörlighetsunderstöd  

  1. Kontrollera villkoren för betalning av rörlighetsunderstöd
  2. Fyll i ansökan om rörlighetsunderstöd
  3. Skicka den ifyllda ansökan och bilagan (arbetsavtal) via eKommunikation som bifogade filer

Det är bra att också beakta dessa:

  • Skicka ansökan till kassan senast tre månader efter att arbetet eller utbildningen börjat.
  • Rörlighetsunderstöd söks med en enda ansökan för hela stödtiden.
  • Meddela kassan om arbetet upphör tidigare än beräknat eller om arbetet och löneutbetalningen har avbrutits t.ex. på grund av permittering eller av någon annan orsak.

Målet är att ansökan behandlas inom två veckor räknat från den dag då ansökan har inkommit.

Rörlighetsunderstöd betalas retroaktivt så att den första betalningsperioden är två veckor och varje påföljande betalningsperiod fyra veckor.

Du ser beslutet om rörlighetsunderstöd och betalningsmeddelandet i eKommunikation när din ansökan har behandlats. Beslutet postas också separat till dig.

LL-kassa lämnar uppgifterna om den utbetalda förmånen till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen.