Tillgänglighet

Detta är tillgänglighetsutlåtandet för Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassas webbplats.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten ll-kassa.fi och har upprättats/uppdaterats 21.1.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att de nättjänster som tillhandahålls av aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter ska vara tillgängliga.

Webbplatsens tillgänglighet har testats och bedömts av den tekniska genomföraren (Vitec Avoine Oy).

Tillgänglighetsutlåtandet för denna webbplats kompletteras av tillgänglighetsutlåtandet för LL-kassas tjänst eKommunikation.

Tillgänglighetsstatus

Webbplatsen för Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten på vår webbplats?

Berätta det för oss på formuläret nedan, så gör vi vårt bästa för att rätta till bristen.

Specificera din respons så exakt som möjligt och lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha svar på din respons.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker en brist i tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns detaljerade anvisningar om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Kontaktinformation för tillsynsmyndigheten

Enheten för tillgänglighetstillsyn

https://www.tillganglighetskrav.fi/

webbtillganglighet[at]rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000