Bli medlem

Du kan ansluta dig till LL-kassa antingen som direktmedlem eller via Juristförbundet. Veterinärer, tandläkare, läkare och juriststuderande fyller alltid i en direktmedlemsansökan. Om du är medlem i Juristförbundet, rekommenderar vi att du går med i kassan genom förbundet.

Om du inte är säker på om du redan är medlem, kolla detta genom att logga in på eKommunikation innan du lämnar in en ny medlemsansökan. Om inloggningen lyckas är du medlem i LL-kassa. Du kan kontrollera dina kontaktuppgifter och datum för ditt inträde i eKommunikation under “Mina uppgifter”.

Bli medlem genom Juristförbund

Anslut dig till LL-kassa som direktmedlem

  1. Kontrollera att du uppfyller våra medlemskapskriterier.
  2. Fyll i den elektroniska medlemsansökan omsorgsfullt. Kontrollera att punkterna om arbetsgivare och arbetstid är korrekt ifyllda.
  3. När din medlemsansökan har behandlats får du ett meddelande om det via säker e-post.
  4. Du får medlemsavgiftsfakturan inom cirka två veckor från behandlingen av ansökan. 
  5. Medlemskapet börjar gälla när du har betalat medlemsavgiften.  

Observera följande

Med denna medlemsansökan ansöks endast direktmedlemskap i LL-kassa. Du kan vara medlem i endast en arbetslöshetskassa åt gången. Du kan ge oss att fullmakt säga upp ditt medlemskap i din tidigare arbetslöshetskassa. Fullmakten att begära utträde ges i samband med medlemsansökan. Du måste säga upp ett eventuellt förbundsmedlemskap själv.

Medlemskap i arbetslöshetskassan börjar tidigast den dag då medlemsansökan har inkommit till kassan. Det går inte att ansluta sig til arbetslöshetskassan retroaktivt. Om du inte är anställd när ansökan anländer, börjar ditt medlemskap den dag då arbetet börjar. Om du är ledig utan lön, börjar ditt medlemskap när du återvänder till arbetet.

Medlemskap i arbetslöshetskassan förutsätter inte  ettmedlemskap i ett fackförbund.

 

Bli medlem genom Juristförbund

Om du samtidigt ansöker om medlemskap i både kassan och Juristförbundet, fyll i medlemsansökan på Juristförbundens webbplats.

Om du redan är medlem i förbundet och vill ansluta dig till kassan, gör ansökan om medlemskap i kassan via förbundets medlemsportal.

När du ansluter dig till kassan via Juristförbundet får du en medlemsavgiftsfaktura från förbundet. I den medlemsavgiftsfaktura som förbundet skickar ingår också kassans medlemsavgift. Förbundet förmedlar din medlemsavgift till arbetslöshetskassan.

LL-kassa bekräftar att ditt medlemskap börjat.

Som studerandemedlem i juristförbundet kan du ansluta dig till arbetslöshetskassan genom att fylla i ansökan om direktmedlemskap i LL-kassa.