Kontaktinformation

Vi rekommenderar att kassans medlemmar använder eKommunikation som primär kontaktkanal. Du kan använda eKommunikation för att skicka förmånsansökningar, bilagor och meddelanden, kontrollera medlemskap och andra uppgifter eller uppdatera ändringar i dina kontaktuppgifter. 

Vi svarar vanligtvis på meddelanden inom några arbetsdagar. 

eKommunikation

Du kan logga in i eKommunikation med antingen nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Vid inloggningen används Suomi.fi-autentisering. Suomi.fi-autentisering är en gemensam identifieringstjänst för e-tjänster inom den offentliga förvaltningen som möjliggör säker stark autentisering. För Suomi.fi-autentisering ansvarar myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Efter inloggningen kan du ändra servicespråk i det övre högra hörnet av eKommunikation. Språkalternativen är finska, svenska och engelska. Språkvalet påverkar användningen av e-tjänster och kommunikationen med LL-kassa. 

E-post

Kommunikationskanal för myndigheter och för personer som inte redan är medlem i kassan.  

Du kan skicka frågor av allmänt intresse via e-post till LL-kassa på adressen kassa[at]LL-kassa.fi. Vi svarar på meddelandet med säker e-post.

Om du är medlem i LL-kassa rekommenderar vi att du använder eKommunikation som primär kanal för att skicka meddelanden. Inkommande e-post skickar vi huvudsakligen till eKommunikation för behandling.   

Postadress

Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa

Nylandsgatan 4 – 6 B 2

00120 Helsingfors

Telefonservice

Telefonnummer: 09 612 3067

Öppettider:

måndag 9.00 – 12.00
tisdag och onsdag 9.00 – 11.00
torsdag 13.00 – 14.30

Uträttande av ärenden på kontoret 

Besökadress är Nylandsgatan 4 – 6 B, 2. vån, Helsingfors.

Reservera tid för att sköta ärenden på kontoret i förväg.