Storlek och längd

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen, dvs. 37,21 euro per dag.

Understöd betalas för fem dagar i veckan i minst en och högst två månader. I fråga om deltidsarbete betalas understöd endast för utförda arbetsdagar. 

Understödsperiodens längd bestäms utifrån arbetets längd.

Understödet betalas förhöjt om du har barn eller arbetsplatsen ligger mer än 200 km från ditt hem. 

Antal barnGenomsnittligt understödUnderstöd, om arbetsresans längd är 200 km
inga barn856 euro978 euro
1 barn1017 euro1139 euro
2 barn1093 euro1214 euro
3 barn1161 euro1282 euro
Genomsnittligt understödsbelopp om arbetet pågår i minst två månader
Antal barnGenomsnittligt understödUnderstöd, om arbetsresans längd är 200 km
inga barn1228 euro1403 euro
1 barn1459 euro1634 euro
2 barn 1568 euro1742 euro
3 barn1666 euro1840 euro
Genomsnittligt understödsbelopp om arbetet pågår i minst tre månader
Antal barnGenomsnittligt understödUnderstöd, om arbetsresans längd är 200 km
inga barn1637 euro1870 euro
1 barn1946 euro2178 euro
2 barn2090 euro2323 euro
3 barn2221 euro2453 euro
Genomsnittligt understödsbelopp om arbetet pågår i minst fyra månader