Längd

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för antingen 300/400/500 dagar beroende på löntagarens arbetshistoria och ålder.

Dagpenningen betalas för fem dagar i veckan.

Beräkningen av maximitiden nollställs och utbetalningen för dagarna börjar från början när arbetsvillkoret uppfylls på nytt efter att rätten till arbetslöshetsdagpenning börjat.

ArbetshistoriaMaximitid
Högst 3 år300 dagar
Över 3 år400 dagar
Minst 5 år under de senaste 20 åren och arbetsvillkoret uppfylls vid minst 58 års ålder500 dagar

Till maximitiden kan också räknas arbetslöshetsdagpenningsdagar som betalats i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz.

Utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning upphör i allmänhet när maximitiden uppnås. Ett undantag är äldre arbetssökande, till vilka inkomstrelaterad dagpenning i vissa situationer kan betalas även efter att maximitiden uppnåtts.  

Efter maximitidens utgång sköter och betalar FPA arbetslöshetsersättning för arbetssökande. Om din arbetslöshet fortsätter efter att maximitiden löpt ut, kan du därefter ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. Den arbetslöshetsförmån som FPA betalar är 37,21 euro per dag. Du får ett beslut av kassan om att maximitiden löper ut. Du kan lämna den till FPA i samband med din ansökan om arbetsmarknadsstöd.  

Inkomstrelaterad dagpenning för äldre 

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas till arbetssökande efter att maximitiden löpt ut i följande situationer: 

  • Du har rätt till tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning på basis av din ålder 
  • Du är en arbetssökande i åldern 57–59 år och deltar i sådan rehabilitering eller arbetskraftsutbildning som överenskommits med arbets- och näringsbyrån på basis av sysselsättningsskyldigheten. 
  • Du är en arbetssökande som fyllt 60 år och deltar i sysselsättningsfrämjande service som överenskommits med arbets- och näringsbyrån på basis av sysselsättningsskyldigheten.  

Tilläggsdagar dvs. pensionsslussen 

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning efter maximitiden under s.k. tilläggsdagar, om du har arbetat i minst 5 år under de senaste 20 åren och är född

  • åren 1955–1956 och har fyllt 60 år innan maximitiden går ut
  • åren 1957–1960 och har fyllt 61 år innan maximitiden går ut 
  • åren 1961–1962 och har fyllt 62 år innan maximitiden går ut. 
  • år 1963 och har fyllt 63 år innan maximitiden går ut.
  • år 1964 och har fyllt 64 år innan maximitiden går ut.

LL-kassa utreder automatiskt medlemmarnas rätt till tilläggsdagar i samband med behandlingen av ansökan då maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning uppfylls. Om du ansöker om dagpenning för tilläggsdagar, skicka ansökan normalt retroaktivt för antingen en period på fyra veckor eller en månad. 

Du kan vara på tilläggsdagar högst till utgången av den månad då du fyller 65 år. 

Nivån på inkomstrelaterad dagpenning fastställs inte på nytt och maximitiden för dagpenningsperioden börjar inte från början om du under tilläggsdagarna arbetar och har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt. 

De som är födda 1965 eller senare har inte rätt till tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning.