Från löntagare till företagare på heltid

LL-kassa är en arbetslöshetskassa för löntagare. Som lönearbetstagare betraktas en löntagare vars utkomst ska anses basera sig på löneinkomst för arbete som utförs för någon annan. En företagare kan försäkra sig själv i Företagarnas arbetslöshetskassa.  

Observera att också en delägare kan vara företagare med hänsyn till lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Det lönar sig för den som endast bedriver företagsverksamhet under en längre tid att byta till Företagarkassan. Endast som medlem i Företagarkassan tjänar du in företagares rätt till inkomstrelaterad dagpenning, och du förlorar inte din rätt till inkomstskydd på grund av arbetslöshet.

Ska du starta ett företag?

Meddela alltid LL-kassa att du inleder företagsverksamhet på heltid, eftersom kassan får information om att du startar företagsverksamhet endast av dig.

Om du vid sidan av lönearbetet inleder företagsverksamhet som bisyssla kan du fortfarande höra till LL-kassa.

Medlemsalternativ för den som blir företagare