Medlemskap

Medlemskap i arbetslöshetskassan är ett förmånligt skydd mot arbetslöshet eller permittering.

Medlemmarna i LL-kassa är alla veterinärer, tandläkare, läkare och personer med juridisk examen eller motsvarande uppgifter som arbetar i löntagarställning. Arbetet behöver inte vara arbete inom den egna branschen. Också studerande kan ansluta sig till kassan medan de arbetar.

Medlemsavgiften för 2024 är 42 euro. Medlemsavgiften faktureras för medlemstiden.

Det lönar sig för dig att behålla ditt medlemskap också till exempel under familjeledighet, beväringstid eller studieledighet för att ditt utkomstskydd ska förbli i kraft.  

Läs mer om förtutsättningar.

Visste du att du kan byta kassa?

Det är möjligt att byta arbetslöshetskassa medan du arbetar.

Du kan inte byta kassa om du är arbetslös, helt permitterad, tjänstledig, vårdledig, studieledig eller under annan oavlönad ledighet, även om arbets- eller tjänsteförhållandet är i kraft.

Om övergången från en kassa till en annan sker inom en månad behåller du de intjänade arbetstid- och medlemskapsperioderna. Om övergångsperioden på en månad överskrids, ska villkoren för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning tjänas in på nytt

En utesluten medlem kan inte dra fördel av tidigare medlems- eller anställningsperioder.