Medlemsavgift och fakturering

LL-kassas medlemsavgift för 2024 är 42 euro. 

Medlemsavgiften är en årsavgift och den faktureras för medlemstiden. Om du ansluter dig som medlem mitt under ett kalenderår betalar du medlemsavgift från och med anslutningsmånaden. Det går inte att få rabatt på eller befrielse från medlemsavgiften.

Faktureringssätten för medlemsavgiften är pappersfaktura eller e-faktura. 

Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Vi anmäler de utbetalda medlemsavgifterna direkt till skatteförvaltningen. 

Finansinspektionen fastställer medlemsavgiften årligen.  

Obetald medlemsavgift

Ditt medlemskap kan upphöra genom uteslutning ur arbetslöshetskassan om du försummar att betala medlemsavgiften. Påminnelsefaktura skickas enligt det faktureringssätt du valt antingen som pappersfaktura till den adress som finns i dina medlemsuppgifter eller som e-faktura till din nätbank. Vi påminner om obetald medlemsavgift endast en gång, så håll kontaktuppgifterna uppdaterade i eKommunikation. 

Uteslutning ur kassan sker retroaktivt från början av den kalendermånad från vilken medlemsavgiften är obetald. Beslutet om uteslutning postas till adressen i medlemsuppgifterna. En obetald medlemsavgift kan leda till återkrav, om du har fått förmåner under året i fråga. 

En utesluten medlem kan inte dra nytta av medlems- eller anställningsperioder när hen ansluter sig till en annan arbetslöshetskassa. 

LL-kassa har rätt att ta ut en obetald medlemsavgift ur en förmån som betalas till en medlem.