Användning av inkomstregistret

Arbetslöshetskassorna använder uppgifterna i inkomstregistret som grund för beslut om förmåner. Till förmånsansökan behöver inte bifogas de bilagor som LL-kassa får från inkomstregistret. 

LL-kassa får sådana uppgifter från inkomstregistret som inverkar på förmånens belopp eller rätten till förmåner. 

Arbetsgivarna har anmält lönerna till inkomstregistret från och med januari 2019.  Uppgifter om förmåner och pensioner har anmälts till inkomstregistret från och med januari 2021.   

LL-kassa lämnar uppgifter om förmåner som utbetalats till medlemmar till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. 

Anmäl inkomst- och förmånsuppgifter i samband med förmånsansökan 

Anmäl alltid i samband med förmånsansökan om du har fått arbetsinkomst under ansökningsperioden eller om du har ansökt om/fått någon annan förmån eller pension.  

Inkomster från företagsverksamhet fås inte från inkomstregistret.  

Du behöver inte nödvändigtvis bifoga inkomst- eller förmånsuppgifter till din ansökan, om vi får de uppgifter som behövs direkt från inkomstregistret. Vid behov ber vi dig om tilläggsuppgifter när ansökan behandlas.

Arbetsgivarens anmälningssätt påverkar behovet av bilagor 

Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att anmäla vissa obligatoriska uppgifter till inkomstregistret.

Arbetslöshetskassan behöver också uppgifter som kategoriserats som frivilliga vid behandlingen av ett förmånsärende, och om arbetsgivaren inte har anmält dessa uppgifter till inkomstregistret, måste vi fortfarande be om lönespecifikationer eller andra utredningar som bilaga till förmånsansökan.  

På Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats finns mer information om de uppgifter som arbetslöshetskassorna behöver från inkomstregistret.