Jäsenyys

Työttömyyskassan jäsenyys on edullinen turva työttömyyden tai lomautuksen varalle.

LL-kassan jäseneksi pääsevät kaikki palkansaaja-asemassa työskentelevät eläinlääkärit, hammaslääkärit, lääkärit ja oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet tai vastaavissa tehtävissä työskentelevät henkilöt. Työn ei tarvitse olla oman alan työtä. Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan työssä ollessaan.

Vuoden 2024 jäsenmaksu on 42 euroa. Jäsenmaksu laskutetaan jäsenyysajalta.

Jäsenyys on hyvä säilyttää myös esimerkiksi perhevapaan, varusmiespalvelun tai opintovapaan aikana, jotta ansioturvasi pysyy voimassa. 

Ansiopäivärahaoikeudesta voit lukea lisää täältä. Työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu nykyisestä kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen syyskuussa 2024. Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto voi kertyä vain kassan jäsenyysaikana.

Tiesitkö, että kassaa voi vaihtaa?

Työttömyyskassan vaihtaminen on mahdollista työssä ollessasi.

Kassaa ei voi vaihtaa työttömänä, kokonaan lomautettuna, virkavapaalla, hoitovapaalla, opintovapaalla tai muun palkattoman vapaan aikana, vaikka työ- tai virkasuhde olisi voimassa.

Jos siirtyminen kassasta toiseen tapahtuu yhden kuukauden kuluessa, säilytät kerryttämäsi työssäolo- ja jäsenyyskaudet. Jos kuukauden siirtymäaika ylittyy, tulee ansiopäivärahan saamisen ehdot kerryttää uudelleen.

Erotettu jäsen ei voi lukea hyväkseen aikaisempia jäsenyys- tai työssäolokausia.