Kesto

Ansiopäivärahaa maksetaan joko 300/400/500 päivältä riippuen ansiopäivärahan saajan työhistorian pituudesta ja iästä.

Poikkeuksena ikääntyneet työnhakijat, joilla ansiopäivärahaa voidaan tietyissä tilanteissa maksaa myös enimmäisajan päättymisen jälkeen.

Päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. 

Enimmäisajan laskeminen nollaantuu ja päivien maksaminen aloitetaan alusta, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen. 

TyöhistoriaEnimmäisaika
Enintään 3 vuotta300 päivää
Yli 3 vuotta400 päivää
Vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja työssäoloehto täyttyy vähintään 58-vuotiaana500 päivää

Enimmäisaikaan voidaan lukea myös EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä maksetut työttömyyspäivärahapäivät. 

Ansiopäivärahan maksaminen päättyy yleensä, kun enimmäisaika tulee täyteen. Poikkeuksena ikääntyneet työnhakijat, joilla ansiopäivärahaa voidaan tietyissä tilanteissa maksaa myös enimmäisajan päättymisen jälkeen.  

Enimmäisajan päätyttyä Kela hoitaa ja maksaa työnhakijan työttömyyskorvauksen. Jos työttömyytesi jatkuu enimmäisajan täytyttyä, voit hakea sen jälkeen työmarkkinatukea Kelalta. Kelan maksama työttömyysetuus on 37,21 euroa päivässä. Saat kassalta päätöksen enimmäisajan päättymisestä, jonka voit toimittaa Kelaan työmarkkinatukihakemuksesi yhteydessä.  

Ansiopäiväraha ikääntyneille 

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työnhakijoille enimmäisajan täyttymisen jälkeen seuraavissa tilanteissa: 

  • Sinulla on oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin ikäsi perusteella. 
  • Olet 57–59-vuotias työnhakija ja osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen työllistämisvelvoitteen perusteella. 
  • Olet 60 vuotta täyttänyt työnhakija ja osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun työllistämisvelvoitteen perusteella.  

Lisäpäivät eli eläkeputki 

Voit saada ansiopäivärahaa enimmäisajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä, jos olet ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja olet syntynyt

  • vuosina 1955–1956 ja täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä 
  • vuosina 1957–1960 ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä 
  • vuosina 1961–1962 ja täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä. 
  • vuonna 1963 ja täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.
  • vuonna 1964 ja täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

LL-kassa tutkii jäsenen oikeuden lisäpäiviin automaattisesti sen hakemuksen käsittelyn yhteydessä, jolloin ansiopäivärahan enimmäisaika täyttyy. Jos haet päivärahaa lisäpäiviltä, lähetä hakemus normaalisti joko neljän viikon tai kuukauden jaksossa takautuvasti. 

Voit olla lisäpäivillä enintään sen kuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta. 

Ansiopäivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä päivärahakauden enimmäisaika ala alusta, jos olet lisäpäivillä ollessasi työssä ja täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. 

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta ansiopäivärahan lisäpäiviin.

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.