Tietoa etuuksista

LL-kassa maksaa lakisääteisiä etuuksia jäsenilleen. Näitä ovat ansiopäiväraha, liikkuvuusavustus, vuorottelukorvaus ja muutosturvaraha.

Ansiopäivärahan tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo työttömyyden, lomautuksen tai osa-aikatyön aikana.  

Liikkuvuusavustuksella halutaan lisätä työvoiman alueellista liikkuvuutta tarjoamalla työttömälle taloudellista tukea työn vastaanottamisesta hieman kauempaa kotoa. Avustus on tarkoitettu tueksi joko matka- tai muuttokuluihin.

Vuorottelukorvausta maksetaan vuorotteluvapaan ajalta. Vuorotteluvapaa tarjoaa pidempään työssä olleelle mahdollisuuden vapaaseen, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla. 

Muutosturvaraha on tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat tulleet irtisanotuiksi taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella heidän oltuaan saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta.