Tietoa etuuksista

LL-kassa maksaa lakisääteisiä etuuksia jäsenilleen. Näitä ovat ansiopäiväraha, liikkuvuusavustus, vuorottelukorvaus.

Ansiopäivärahan tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo työttömyyden, lomautuksen tai osa-aikatyön aikana.  

Liikkuvuusavustuksella halutaan lisätä työvoiman alueellista liikkuvuutta tarjoamalla työttömälle taloudellista tukea työn vastaanottamisesta hieman kauempaa kotoa. Avustus on tarkoitettu tueksi joko matka- tai muuttokuluihin.

Vuorottelukorvausta maksetaan vuorotteluvapaan ajalta. Vuorotteluvapaa tarjoaa pidempään työssä olleelle mahdollisuuden vapaaseen, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla.