Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha on työttömyyskassan jäsenilleen suorittama lakisääteinen etuus, jolla on tarkoitus turvata toimeentuloa työttömyyden tai lomautuksen aikana. Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa.

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää kassan jäseneltä riittävää työssäoloa jäsenyysaikana. Tätä edellytystä kutsutaan työssäoloehdoksi.  

Ansiopäiväraha määräytyy työnhakijan työttömyyttä tai lomautusta edeltäneiden palkkatulojen perusteella. 

Ne henkilöt, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan saavat Kelan maksamaa työttömyysturvaa. Kelan maksama työttömyysturva on ansiopäivärahaa matalampi ja se on kaikille samansuuruinen.  

Oletko palkansaaja vai yrittäjä?

Ansiopäivärahaa työttömyyden perusteella voi saada sekä palkansaajat ja yrittäjät. Tämän saamiseksi, sinun täytyy olla vakuutettuna oikeassa työttömyyskassassa. LL-kassa on palkansaajille tarkoitettu työttömyyskassa, ja vain palkansaajana tehty työ kerryttää ansiopäivärahaoikeutta. Voit olla edelleen kassan jäsen, jos harjoitat yritystoimintaa sivutoimisesti tai lyhytaikaisesti. Pidempään pelkästään yritystoimintaa harjoittavan henkilön kannattaa vaihtaa työttömyyskassan jäsenyys Yrittäjäkassaan. Tällöin yritystoimintasi kerryttää yrittäjien ansiopäivärahaoikeutta, etkä menetä oikeuttasi ansioturvaan.

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.