Etuuden takaisinperintä

Jos olet saanut työttömyyskassasta liikaa tai aiheettomasti ansiopäivärahaa tai muuta työttömyyskassan maksamaa etuutta, peritään liikaa maksettu etuus takaisin. 

Työttömyyskassa on sinuun yhteydessä, kun liikamaksu huomataan. Saat tilaisuuden antaa oman selvityksesi asiasta, ja ennen takaisinperinnän jatkamista LL-kassa pyytää sinulta suostumusta virheellisen etuuspäätöksen poistamiselle, jos asiavirheen korjaaminen sitä edellyttää.  

Jos liikamaksu aiheutuu takautuvasti myönnetystä sosiaalietuudesta tai eläkkeestä, voidaan takaisinperittävä summa kuitata suoraan Kelan tai eläkelaitoksen myöntämästä etuudesta. 

Liikamaksun syitä  

Takaisinperintä voi johtua esimerkiksi  

  • takautuvasti myönnetystä sosiaalietuudesta tai eläkkeestä, 
  • työ- ja elinkeinotoimiston takautuvasti antamasta esteellisestä lausunnosta, 
  • etuuden saajan tahattomasta tai tahallisesta menettelystä esimerkiksi ilmoittamatta jätetystä tulosta tai työssäolosta, 
  • työttömyyskassan hakemuksen käsittelyssä tapahtuneesta virheestä taikka 
  • työttömyyskassan jäsenmaksun laiminlyönnistä. 

Luopuminen tai kohtuullistaminen 

Liikaa maksettu etuus peritään pääsääntöisesti kokonaan takaisin. 

Takaisinperinnästä voidaan kuitenkin luopua lainmukaisella perusteella joko kokonaan tai osittain, jos luopuminen katsotaan kohtuulliseksi eikä se ole johtunut etuuden saajan vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen. 

Luopumisharkinnassa huomioidaan liikamaksun määrä, hakijan ja hänen perheensä sosiaalinen sekä taloudellinen tilanne sekä liikamaksuun johtaneet syyt.

Ilmoita olosuhteiden muutoksista 

Ilmoita LL-kassaan niistä olosuhteiden muutoksista, joilla voi olla vaikutusta saamasi etuuden määrään tai oikeuteesi saada etuutta. Ilmoitettavia asioita ovat esimerkiksi työn, yritystoiminnan tai opiskelun aloittaminen, saadut työtulot sekä sosiaalietuuksien ja eläkkeen hakeminen tai saaminen. 

Olosuhteiden muutokset kannattaa ilmoittaa etuushakemuksen yhteydessä, ettei etuutta ehditä maksaa liikaa. 

Myös työ- ja elinkeinotoimistoon tulee ilmoittaa tietyistä olosuhteiden muutoksista, kuten opiskelun tai yritystoiminnan aloittamisesta.

Vilpillinen menettely voi johtaa huomautukseen, varoitukseen tai kassan jäsenyydestä erottamiseen. Lisäksi kassan on tehtävä tietyissä tilanteissa tutkintapyyntö poliisille. 

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.