LL-kassa

Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa (LL-kassa) on lakimiesten ja lääkärien oma työttömyyskassa. Jäseneksi pääsevät palkansaaja-asemassa työskentelevät eläinlääkärit, hammaslääkärit, lääkärit ja oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa aloitti toimintansa 1.1.2022, jolloin Lakimiesten työttömyyskassa sulautui Lääkärien työttömyyskassaan. Uusi yhteinen kassa toimii nimellä Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa (LL-kassa).  

Lääkärien työttömyyskassa ja Lakimiesten työttömyyskassa on kumpikin perustettu vuonna 1979.

LL-kassan kassanjohtajana toimii Carola Ylenius (carola.ylenius(at)LL-kassa.fi).

Hallinto

Työttömyyskassan hallitus huolehtii kassan hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa kassaa. LL-kassan säännöissä on kerrottu tarkemmin hallituksen toiminnasta ja tehtävistä.

Kassan hallitukseen kuuluvat jäseninä puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä. Kaikilla hallitukseen kuuluvilla on lisäksi henkilökohtainen varajäsen.

LL-kassan hallituksen jäsenet
Pete Mäkelä, puheenjohtaja
Anna Haukka
Harri Hietala
Heikki Pärnänen
Jaakko Laurila
Jaana Puhakka
Minnami Rainesalo
Netta Voutilainen
Noora Ritamäki

Tehtävät ja toiminta

Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa hoitaa julkista tehtävää maksaessaan lakisääteisiä etuuksia jäsenilleen. LL-kassa maksaa ansiopäivärahaa työttömyyden ja lomautuksen perusteella, vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta sekä työttömille tarkoitettua liikkuvuusavustusta.  

Työttömyyskassojen toiminnasta säädetään työttömyyskassalaissa. Kaikki työttömyyskassat noudattavat toiminnassaan samaa etuuslainsäädäntöä, mikä tarkoittaa, että etuudet myönnetään samoin perustein riippumatta siitä myöntävästä työttömyyskassasta.   

Ansiopäivärahasta ja liikkuvuusavustuksesta säädetään työttömyysturvalaissa. Vuorottelukorvauksesta säädetään taas vuorotteluvapaalaissa.  

Suomessa työttömyyskassoja on yhteensä 18 (vuonna 2022), joista yksi on yrittäjille tarkoitettu työttömyyskassa. Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu on kaikista edullisin, 30 euroa vuonna 2022. Kassan jäsenmaksun suuruudella ei ole vaikutusta lakisääteisten etuuksien määrään. LL-kassan jäsenmaksu voidaan pitää matalana johtuen lakimiesten ja lääkärien matalasta työttömyysasteesta.  

Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen toimintaa seuraamalla, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa sekä käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. 

Lisää kassoista ja tilastotietoa

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuillla lisätietoa kassojen toiminnasta ja tilastotietoa etuuden saajista ja maksetuista etuuksista.

Kassojen toiminta / Tilastot

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.