Määrä ja rajoitukset

Muutosturvaraha vastaa määrältään kuukauden laskennallista palkkaa. Muutosturvarahan määrä lasketaan irtisanomispäivää edeltävien 12 kalenterikuukauden palkoista. Muutosturvarahan määrän laskennassa huomioidaan irtisanoneen työnantajan maksamat työttömyysvakuutusmaksun alaiset ansiot.

Muutosturvaraha ei estä ansiopäivärahan maksamista eikä vähennä sen määrää.

Muutosturvarahasta pidätetään ennakonpidätystä palkkaverokortin lisäprosentin tai etuuksia varten annetun muutosverokortin mukaan.

Tilaa verokortti etuutta varten OmaVero-palvelussa.

Työsuhteen päättyminen irtisanomisaikana esimerkiksi työsuhteen purkamisen vuoksi tai irtisanomisen peruminen muun kuin takaisinottovelvollisuuden vuoksi estää muutosturvarahan maksamisen.

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.