Opiskelu ansiopäivärahalla

Ansiopäivärahalla opiskelu on mahdollista, jos opiskelu katsotaan sivutoimiseksi tai lyhytkestoiseksi taikka omaehtoisten opintojen ja muiden työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Ilmoita työ- ja elinkeinotoimistoon, jos työttömänä tai lomautettuna aloitat opiskelun tai suoritat loppuun aiemmin aloitettuja opintoja.

TE-toimisto tutkii työnhakijan oikeuden ansiopäivärahaan opiskelun ajalta ja ilmoittaa asiasta työttömyyskassaan.   

Sellaiset päätoimiset opinnot, joita TE-toimiston antaman päätöksen mukaan ei voida tukea työttömyysetuudella, estävät ansiopäivärahan saamisen opiskelun ajalta. 

Päätoiminen opiskelija  

Tavallisesti päätoimisen opiskelun ajalta ei voi saada ansiopäivärahaa. Näin ollen oikeus- tai lääketieteen opiskelijalla ansiopäivärahaoikeus voi syntyä aikaisintaan valmistumisen jälkeen.

Ansiopäivärahaoikeus edellyttää aina työssäoloehdon täyttymistä, eli työttömyyskassan jäsenyysaikana työskentelyä vähintään kuusi kuukautta palkkatyössä. Työssäoloehtoa täyttävä kuuden kuukauden palkkatyö voi koostua useista eri työjaksoista opiskelun aikana ja se voi kertyä myös osa-aikatyöstä, jos työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa. 

Työttömyyskassan jäsenyys kannattaa pitää voimassa opiskellessa, vaikka ansiopäivärahaoikeutta ei opiskelun aikana syntyisi. Näin varmistat työssäoloehdon kertymisen työjaksojen ajalta ja sen myötä oikeuden ansiopäivärahaan valmistumisesi jälkeen. 

Jos haluat jatkaa työttömänä ollessasi keskeneräiseksi jäätyä aiemmin aloittamiasi opintoja, ota ensin yhteyttä TE-toimistoon selvittääksesi mahdollisuutta jatkaa opintojen suorittamista menettämättä ansiopäivärahaoikeuttasi. TE-toimiston tekemän harkinnan mukaan ansiopäivärahaa voi saada omaehtoiseksi katsottujen opintojen perusteella, jos työtön suorittaa loppuun kesken olevia korkeakouluopintoja.  

Sivutoimiset opinnot  

Sivutoimisten opintojen ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa. 

Sivutoiminen opiskelu on sellaista opiskelua, joka ei estä sinua hakemasta ja tekemästä kokoaikatyötä. Opiskelu on mahdollista osoittaa sivutoimiseksi esimerkiksi työskentelemällä tai harjoittamalla yritystoimintaa vakiintuneesti opintojen ohessa vähintään puoli vuotta.

TE-toimisto arvioi sen, katsotaanko opiskelu sivutoimiseksi vai päätoimiseksi ja antaa asiasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Päätoimiseksi katsottu opiskelu estää ansiopäivärahan maksamisen. 

Jos jäät työttömäksi ja jatkat työttömänä palkkatyön ohella alkanutta opiskelua, ilmoita keskeneräisistä opinnoista TE-toimistoon siinä vaiheessa, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi. 

Ilmoita opiskelusta TE-toimistoon myös silloin, jos työttömänä suoritat tutkintoon johtavia opintoja tai jos suoritat avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston kursseja yli kolmen kuukauden ajan. 

Lyhytkestoiset opinnot  

Voit saada ansiopäivärahaa opiskelun ajalta, kun opiskelet lyhytkestoisesti enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja. Opintojen päätoimisuus ei ole tällöin este päivärahan maksamiselle. 

Ansiopäivärahaa lyhytkestoisten opintojen perusteella voi saada, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija, opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa ja ne kestävät enintään kuusi kuukautta.  

Jos suunnittelet lyhytkestoisten opintojen suorittamista ansiopäivärahalla, ota ensin yhteys TE-toimistoon, joka antaa lausunnon työttömyyskassaan, mikäli opintojen ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa. 

Työllistymistä edistävät palvelut  

Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat erilaisia palveluita ja koulutuksia, joiden tarkoituksena on tukea työnhakijan työllistymistä.  

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:  

  • Työnhakuvalmennus 
  • Uravalmennus 
  • Työvoimakoulutus 
  • Työ- ja koulutuskokeilu 
  • Omaehtoinen opiskelu 
  • Maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu ja 
  • Kuntouttava työtoiminta. 

Ansiopäiväraha maksetaan palvelun ajalta korotettuna enintään 200 päivältä, jos olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Lisäksi palvelun osallistumispäiviltä maksetaan verotonta kulukorvausta, joko 9 tai 18 euroa päivässä. Omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.  

Katso tarkemmat hakuohjeet, jos haet ansiopäivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta.  

Apuraha  

Apuraha voi estää ansiopäivärahan saamisen, jos apurahalla työskentely katsotaan olevan päätoimista. TE-toimisto arvioi sen, onko apurahalla tehtävä työ esteenä ansiopäivärahan maksamiselle.  

Sivutoimiseksi katsottu apurahakausi ei estä ansiopäivärahan maksamista. Kuitenkin mahdollinen verollinen apuraha vaikuttaa ansiopäivärahan määrään vähentävästi, eli se yhteensovitetaan ansiopäivärahan kanssa.  

Kyseessä ei ole työsuhde, silloin kun työtä tehdään apurahalla. Tämän vuoksi apurahoja ei huomioida ansiopäivärahan suuruutta laskettaessa. Apurahakausi on kuitenkin niin sanotusti hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Apurahakaudet pidentävät työssäoloehdon tarkasteluun käytettävää 28 kuukauden tarkastelujaksoa enimmillään seitsemällä vuodella. 

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.