Kuka voi liittyä?

Voit liittyä LL-kassan jäseneksi, kun

 • olet alle 68-vuotias palkkatyöntekijä ja 
 • olet suorittanut tai opiskelet lääkärin, eläinlääkärin tai hammaslääkärin tutkintoa tai
 • olet suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon tai opiskelet oikeustieteellistä tutkintoa tai 
 • sinut voidaan työtehtäväsi puolesta verrata oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneeseen henkilöön. 

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon, ja joka työskentelee työ- tai virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa sopimussuhteessa. 

Palkkatyö voi olla myös osa- tai määräaikaista, ja voit tehdä muutakin kuin oman koulutusalasi työtä. Myös opiskelijan kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi esimerkiksi kesätöitä tehdessään. Jäsenyydestä ei ole hyötyä, jos työskentelet jatkuvasti alle 18 tuntia viikossa, sillä ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto ei kerry.  

Päätoiminen yrittäjä ei voi liittyä palkansaajakassaan. Toimitusjohtaja, joka ei täytä yrittäjämääritelmää, voi liittyä LL-kassan jäseneksi ja saada ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyden aikana. Lisätietoja Usein kysyttyä -sivulla.

Voit kuulua ja liittyä LL-kassaan, jos sinulla on yritystoiminnan rinnalla palkansaaja-asemassa tehtävä ja työssäoloehtoa täyttävä työ. Voit saada ansiopäivärahaa yritystoiminnan aikana, jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi tai se on lyhytkestoista. Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi sen, onko toiminta sivutoimista, lyhytkestoista vai päätoimista.

Tällä sivulla myös

Kuka katsotaan yrittäjäksi?

Työttömyysturvalain mukainen yrittäjämääritelmä

 • Työskentelet ansiotarkoituksessa ilman työ- tai virkasuhdetta. Tällaista työtä voi olla esimerkiksi kevytyrittäjyys tai toimeksiantoihin perustuvat työt.
 • YEL/MYEL-vakuutusvelvollinen henkilö 
 • TYEL-vakuutusvelvollinen yrityksen osaomistaja,
  • joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä ja omistaa yrityksestä vähintään 15 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
  • joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä ja omistaa yhdessä perheenjäsenten kanssa vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
  • joka työskentelee osakeyhtiössä ja hän itse tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa yrityksessä, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen tai jos hän osakeyhtiössä tai muussa yrityksessä tai yhteisössä on vastaavassa asemassa.  

Vastaava asema tarkoittaa esimerkiksi 3–4 henkilön tasaomisteisia yrityksiä, jolloin kaikki osakkaat katsotaan yrittäjiksi.  

Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa. 

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen toisten yritysten ja yhteisöjen kautta tapahtuva omistaminen, jos henkilö itse tai henkilö yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa väliyhteisöstä vähintään puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta. 

Yrittäjäksi katsotaan myös avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä toimiminen.

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvasta lisää Usein kysyttyä -sivulla.

Ulkomaantyö ja kassan jäsenyys

Kun työskentelet EU-alueella, kuulut yleensä automaattisesti työskentelymaan työttömyysvakuutuksen piiriin. Poikkeuksena ovat Ruotsi ja Tanska, jossa sinun tulee itse liittyä työttömyyskassan jäseneksi päästäksesi ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.

LL-kassan jäsenyys on syytä pitää voimassa ainakin silloin, jos lähdet ulkomaille lyhytaikaisesti tai työskentelet ulkomailla lähetettynä työntekijänä.

Voit liittyä jäseneksi myös työttömänä, jos muutat/palaat Suomeen EU-alueelta. EU-, Eta-maissa ja Sveitsissä vakuutetut työskentelykaudet voidaan lukea hyväksi U1-lomakkeella, kun liittyminen LL-kassaan tapahtuu viimeistään kuukauden sisällä siitä, kun työttömyysvakuutuksesi edellisessä työskentelymaassa päättyi. Lisätietoa ulkomailla työskentelystä.

Jos muutat/palaat takaisin Suomeen EU-alueen ulkopuolelta, voit liittyä LL-kassan jäseneksi heti, kun olet palkkatyössä.

Ilmoita kassaan

Kun lähdet ulkomaille työn tai jonkin muun asian takia, Voimme neuvoa tarkemmin, kuinka toimia työttömyyskassan jäsenyyden suhteen.

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.