Jos sinut lomautetaan

Voit saada palkkatuloihin perustuvaa ansiopäivärahaa, jos sinut lomautetaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai jos työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat huonontuneet tilapäisesti.

Lomautuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja väliaikaisesti vapauttaa työntekijän kokonaan tai osin työvelvollisuudesta, palkanmaksuvelvollisuus poistuu ja työ- tai virkasuhde säilyy muuten voimassa. Työnantaja antaa työntekijälle lomautusilmoituksen, josta ilmenee lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Lomautustapa ja mahdolliset ansiotulot muulta kuin omalta työnantajalta vaikuttavat siihen, kuinka ansiopäiväraha maksetaan lomautusajalta.

Toimi näin, jos sinut lomautetaan

Sinun täytyy olla kokoaikatyötä hakevana työnhakijana, jotta voit saada ansiopäivärahaa

Käynnistä työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa heti ensimmäisenä lomautuspäivänäsi. Voit laittaa työnhaun voimaan jo etukäteen ennen kuin lomautuksesi alkaa. Työnhakua ei voi kuitenkaan laittaa voimaan takautuvasti. Pidä työnhaku voimassa TE-toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Kun käynnistät työnhaun, ilmoita TE-toimistoon, jos  

  • lomautuksesi perustuu työnantajasi ja sinun väliseesi sopimukseen,
  • sinulla on keskeneräisiä opintoja,
  • sinulla on yritystoimintaa, olet osaomistajana yrityksessä, jossa työskentelet tai harjoitat maa- tai metsätaloustoimintaa.

Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen

Lähetä ensimmäinen hakemus LL-kassaan aikaisintaan kahden viikon ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyytesi alkamisesta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa takautuvasti vain kolmen kuukauden ajalta.

Toimita ensimmäisen hakemuksen liitteeksi seuraavia tietoja:

Hakemuksen ja liitteet toimitat helpoiten LL-kassan eAsioinnissa.

Palkkatiedot saamme tulorekisteristä. Sinun ei yleensä tarvitse liittää hakemukseen erillistä palkkatodistusta, mutta tulorekisterin tiedot eivät aina kuitenkaan riitä ansiopäivärahan suuruuden laskemiseksi ja hakemuksesi käsittelemiseksi.

Hakemuskäsittelyn nopeuttamiseksi suosittelemme lääkärijäseniä (lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit) liittämään hakemukseen palkkalaskelmat työttömyyttä edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Näiden ammattiryhmien palkkatietoja emme saa riittävän tarkasti tulorekisteristä.

Riippuen tilanteestasi, voimme tarvita myös muita tietoja hakemuksesi käsittelemiseksi. Otamme sinuun yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja.

Kun ensimmäisen kerran saat ansiopäivärahaa, päivärahan maksaminen aloitetaan vasta seitsemän arkipäivän mittaisen omavastuuajan jälkeen.

Lähetä uusi hakemus joko neljän viikon tai kuukauden välein

Hae päivärahaa uudella hakemuksella eAsioinnin kautta vähintään neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden ajalta takautuvasti niin kauan, kun työttömyytesi jatkuu.

Muista kolmen kuukauden takaraja hakuajassa.

Ilmoita muutoksista

Ilmoita LL-kassaan niistä olosuhteiden muutoksista, joilla voi olla vaikutusta saamasi etuuden määrään tai oikeuteen saada etuutta.

Lomautetulla ilmoitettavia asioita ovat esimerkiksi vuosiloman pitäminen, tehdyt työpäivät ja työtunnit, työn, yritystoiminnan tai opiskelun aloittaminen, saadut työtulot sekä sosiaalietuuksien ja eläkkeen hakeminen tai saaminen.

Tukea työllistymiseen

Tiesitkö, että ansiopäivärahalla ollessasi voit suorittaa kursseja, opiskella, harjoittaa sivutoimista tai lyhytkestoista yritystoimintaa tai työskennellä osa-aikaisesti. Voit ansaita bruttona 300 euroa kuukaudessa ilman, että työtulo pienentää ansiopäivärahasi määrää.

Voit saada päivärahaa lomautuksen päättymiseen asti

Jos lomautus päättyy

Ilmoita lomautuksen päättymisestä viimeisimmän päivärahahakemuksen yhteydessä – ilmoita asiasta erikseen myös TE-toimistoon.  

Jos pidät vuosilomaa lomautuksen aikana

Päivärahaan ei ole oikeutta kokoaikatyöstä ansaitun vuosiloman ajalta. Ilmoita vuosiloman ajankohta päivärahahakemuksessa.

Kokoaikatyöhön perustuva lomaraha ei vaikuta päivärahasi määrään, vaikka sen maksupäivä osuisi lomautusjaksolle.

Jos työ päättyy lomautuksen aikana

Ilmoita päivärahahakemuksessa, jos työantajasi irtisanoo työ- tai virkasuhteesi tai itse irtisanoudut työstäsi lomautuksen aikana. Toimita kassaan hakemuksen liitteeksi irtisanomisilmoitus ja ilmoita irtisanomisesta myös TE-toimistoon.

Oikeus irtisanomisajan palkkaan tai sitä vastaavaan korvaukseen estää ansiopäivärahan saamisen.

Huomioithan, että voit menettää ansiopäivärahaoikeuden määräaikaisesti 45 päivän ajaksi, jos itse päätät työsi lomautuksesi aikana. TE-toimisto tutkii sen, onko sinulla ollut pätevä syy irtisanoutua työstäsi.

Lomautukseen liittyvää

Ansiopäivärahalaskuri

Arvioi ansiopäivärahasi laskurilla, jossa voit myös laskea työtulon tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi. Laskuri löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta.

Etsitkö näitä?

Miten nopeasti hakemukseni käsitellään? Tuleeko minun toimittaa verokortti?

Vastaukset Usein kysyttyä -sivustolta

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.