Jäsenyyden päättyminen

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy automaattisesti vasta sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana täytät 68 vuotta, koska sen jälkeen lakisääteisiä etuuksia ei voida enää maksaa. Yli 65-vuotiaana voit saada ansiopäivärahaa ainoastaan lomautusajalta. Jos olet siirtynyt vanhuuseläkkeelle, sinun kannattaa itse erota kassan jäsenyydestä. 

Työttömyyskassan jäsenyydestä eroaminen on ajankohtaista, kun 

  • olet toiminut päätoimisena yrittäjänä/ammatinharjoittajana yli 18 kuukautta 
  • olet siirtynyt pysyvästi eläkkeelle 
  • olet siirtynyt toisen EU-/Eta-maan työttömyysvakuutuksen piiriin tai 
  • olet liittynyt toisen työttömyyskassan jäseneksi.   

Huomioithan seuraavat asiat ennen kuin eroat työttömyyskassasta. Eroamalla menetät mahdollisuuden palkkatuloihin perustuvaan

  • työttömyysturvaan niin työttömyyden, lomautuksen, osa-aikatyön kuin pidempään kestäneen työkyvyttömyyden aikana,
  • vuorottelukorvaukseen vuorotteluvapaan ajalta – vuorotteluvapaa tarjoaa pidempään työssä olleelle vapaan, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla.

Jos olet epävarma kannattaako sinun kuulua LL-kassaan, olethan yhteydessä kassaan ennen eroilmoituksen tekemistä.

Eroilmoituksen tekeminen 

Eroilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja eroilmoitus on sitova. Suosittelemme lähettämään vapaamuotoisen ilmoituksen eAsioinnin Viestit-osion kautta valitsemalla aiheeksi Jäsenyys- ja jäsenmaksu. Eroilmoituksessa tulee mainita: 

  • sähköpostiosoite, 
  • jäsenyyden toivottu päättymispäivä,  
  • eroamisen syy ja 
  • tilinumero mahdollista jäsenmaksun palauttamista varten (pienin palautettava summa on 10 euroa). 

Huomaathan, että jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Jäsenmaksu tulee pääsääntöisesti maksaa eroamiskuukauden loppuun asti.  

Kun eroilmoitus on käsitelty, saat vahvistuksen jäsenyyden päättymisestä eAsiointiin, sähköpostilla tai tekstiviestillä. 

Tiesithän, että sinun ei tarvitse erota LL-kassan jäsenyydestä tai vaihtaa kassaa, vaikka työskentelisit muulla kuin koulutustasi vastaavalla alalla.

Jäsenyys on hyvä pitää voimassa myös esimerkiksi perhevapaan, varusmiespalvelun tai opintovapaan aikana.

Kassasta erottaminen

Maksamaton jäsenmaksu johtaa työttömyyskassasta erottamiseen. Työttömyyskassan hallitus voi erottaa sinut jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksu on maksamatta. Ennen erottamispäätöstä työttömyyskassa lähettää sinulle varsinaisen jäsenmaksulaskun lisäksi kaksi muistutuslaskua maksamattomasta jäsenmaksusta. 

Sinut voidaan erottaa LL-kassan jäsenyydestä myös silloin, kun olet toiminut päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta, sillä kassan jäsenyysedellytys ei enää täyty. Palkansaajana hankittu työssäoloehto ei ole enää voimassa, kun päätoimista yritystoimintaa on harjoitettu yli 18 kk. 

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.