Määrä, kesto ja rajoitukset

Määrä

Vuorottelukorvaus lasketaan vuorotteluvapaata edeltävän 52 viikon palkkatuloistasi.  

Vuorottelukorvaus lasketaan samoin perustein kuin ansiopäiväraha ja se on 70 % siitä ansiopäivärahan määrästä, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessä. 

Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa.

Vuorottelukorvaustaulukko

Katso arvio vuorottelukorvauksestasi taulukosta. Taulukko löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta.

Kesto

Vuorotteluvapaa kestää vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää.  

Vuorotteluvapaan voi ennenaikaisesti päättää, jos vuorottelija ja työnantaja sopivat yhdessä asiasta, ja jos vuorotteluvapaa on kestänyt vähintään 100 kalenteripäivää.  

Vuorotteluvapaata on mahdollista pidentää, jos pidentämisestä sovitaan kaksi kuukautta ennen alkuperäisen vuorotteluvapaan päättymistä ja kokonaiskesto on pidennyksen jälkeenkin enintään 180 kalenteripäivää.  

Rajoitukset

Ilmoita LL-kassaan niistä muutoksista, joilla voi olla vaikutusta saamasi vuorottelukorvauksen määrään tai oikeuteesi saada korvausta. Voit ilmoittaa muutoksista lähettämällä viestiä LL-kassaan eAsioinnin kautta.  

Seuraavissa tilanteissa vuorottelukorvausta ei voida maksaa: 

  • Saat työnantajaltasi palkkaa tai vuosiloma-ajan palkkaa.  
  • Olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muulla kuin omalla työnantajalla. 
  • Suoritat varusmies- tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta. 
  • Suoritat vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa. 
  • Harjoitat päätoimista yritystoimintaa. 
  • Saat sairauspäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa muuta etuutta. 
  • Saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. 
  • Saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä, takuueläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä. 
  • Saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella. 

Omalta työnantajalta saatu palkka estää vuorottelukorvauksen maksamisen.  

Vuorottelukorvauksen maksamiseen ei kuitenkaan vaikuta ennen vapaata ansaitsemasi ja vuorotteluvapaasi aikana oman työnantajasi maksamat korvaukset, joita vastaan et saa vapaata, kuten esimerkiksi lomaraha tai tulospalkkio. 

Vuorottelukorvauksen suuruuteen vaikuttavat vähentävästi samat sosiaalietuudet kuin ansiopäivärahassa. 

Jos työllistyt muulle kuin omalle työnantajallesi yli kahden viikon ajaksi, sinulla ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen työn ajalta. 

Enintään kahden viikon pituisesta muulle kuin omalle työnantajalle tehdystä työstä saatu palkka sekä sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu tulo huomioidaan vuorottelukorvauksen määrässä. Jokainen ansaittu euro vähentää vuorottelukorvausta 50 sentillä.  

Työtulo vaikuttaa vuorottelukorvauksen määrään vähentävästi sen kuukauden aikana, jolloin tulo maksetaan. Sivutoimisen yritystoiminnan tulot huomioidaan pääsääntöisesti vahvistetulta verotuspäätökseltä. Mikäli yritystoiminta on kestänyt niin lyhyen aikaa, ettei viimeisin vahvistettu verotuspäätös sisällä sivutoimista yritystoimintaa, huomioidaan tulot kuukausikohtaisten selvitysten mukaisesti.

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.