Yrittäjyys ansiopäivärahalla

Voit saada ansiopäivärahaa yritystoiminnan aikana, jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi tai se on lyhytkestoista. TE-toimisto arvioi sen, onko toiminta sivutoimista, lyhytkestoista tai päätoimista.  

Yritystoiminta katsotaan lyhytkestoiseksi, kun toiminta alkaa työttömänä ja kestää enintään neljä kuukautta. Yritystoiminnan aikana sinun tulee olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja pitää työnhaku voimassa TE-toimistossa.  

Päätoimiseksi katsotun yritystoiminnan ajalta ei ansiopäivärahaa voida maksaa.  

Ansiopäiväraha maksetaan täyden päivärahan sijaan soviteltuna, jos saat yritystuloa sivutoimisesta tai lyhytkestoisesta yritystoiminnasta. Jokainen ansaittu euro vähentää päivärahaa 50 sentillä.

Yritystoiminnan vaikutus pää- tai sivutoimisuuden osalta arvioidaan eri tavalla silloin, kun toiminta on alkanut ennen työttömyyttä tai vasta työttömyyden aikana. 

Yrittäjänä tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa LL-kassan jäsenenä, eli sen perusteella ei lasketa palkansaajan ansiopäivärahan suuruutta.  

Yrittäjä vai palkansaaja?

Sinut katsotaan työttömyysturvalaissa yrittäjäksi, jos olet ansiotyössä ilman työ- tai virkasuhdetta. Tällaista työtä voi olla esimerkiksi kevytyrittäjyys tai toimeksiantoihin perustuvat työt. Yrittäjäksi katsotaan myös työskentely oman yrityksen kautta ja tietyissä tilanteissa yrityksessä työskentelevä osaomistaja.

Yrittäjämääritelmä

Yrittäjyys alkanut ennen työttömyyttä  

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistossa työttömyyden tai lomautuksen alkaessa, ilmoita samalla, jos sinulla on yritystoimintaa.

TE-toimisto tutkii antamasi selvityksen perusteella sen, katsotaanko toiminta päätoimiseksi vai sivutoimiseksi.

Yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi yleensä esimerkiksi silloin, jos olet ollut vähintään kuusi kuukautta palkkatyöntekijänä sellaisessa kokoaikatyössä, joka ei liity yritystoimintaasi.

Päätoiminen yritystoiminta estää ansiopäivärahan maksamisen toiminnan ajalta. Jos toiminta katsotaan sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa maksaa ja mahdollinen yritystulo sovitetaan yhteen ansiopäivärahan kanssa.

Päätöksen yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta tekee TE-toimisto, josta voit kysyä myös asiasta lisätietoa.

Yrittäjyys alkaa työttömänä  

Voit aloittaa uuden yritystoiminnan työttömänä ja saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan alkamisesta. Neljän kuukauden jälkeenkin on mahdollista saada ansiopäivärahaa, jos toiminta katsotaan sivutoimiseksi. 

Jos työskentelet yrittäjänä muutoin kuin oman yrityksen kautta, voit tehdä lyhyitä enintään kahden viikon kestäviä toimeksiantoja työttömyyden aikana niin paljon kuin haluat. 

Yritystoiminnan tulot vaikuttavat ansiopäivärahaan yleensä vasta maksukuukauden aikana. 

Ansiopäivärahalaskuri

Arvioi ansiopäivärahasi laskurilla, jossa voit myös laskea työtulon tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi. Laskuri löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta.

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.