Määrä

Ansiopäivärahan määrä lasketaan vähintään 26 kalenteriviikon, eli noin kuuden kuukauden palkkatulojen perusteella.

Palkkatulot huomioidaan työttömyyttä tai lomautusta edeltäneeltä ajalta ja niiden tulee olla työssäoloehdon täyttäviä, jotta niiden perusteella voidaan ansiopäivärahan suuruus laskea.  

Ansiopäivärahasi määrä lasketaan yleensä uudelleen silloin, kun ansiopäivärahan maksamisen jälkeen olet ollut niin kauan töissä, että työssäoloehto täyttyy uudelleen. 

Ansiopäivärahalaskuri

Arvioi ansiopäivärahasi laskurilla, jossa voit myös laskea työtulon tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi. Laskuri löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta.

Ansiopäiväraha koostuu perusosasta ja ansio-osasta 

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Peruspäivärahan suuruinen perusosa 37,21 euroa/päivä on kaikille sama, kun taas ansio-osan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä, vähintään 26 kalenteriviikon aikana ansaitusta palkkatulosta. 

Palkkatulona otetaan huomioon vakiintuneena pidettävä ansiot, kuten kuukausi- tai tuntipalkka, veronalaiset luontaisedut, palkanlisät, vuosiloma-ajan palkka ja tulospalkkiot, joiden maksaminen perustuu työpanokseen. Palkkatulot huomioidaan ansaintaperusteisesti.  

Palkkatulona ei huomioida lomarahaa, lomakorvausta, pääomatuloa eikä muuta työhön perustumatonta tuloa tai palkkaeriä, joita ei ole ansaittu määrittelyjakson aikana.  

Ennen ansiopäivärahan laskemista palkasta tehdään lakisääteinen ns. TyEL-vähennys (3,76 % vuonna 2024). Lopuksi palkka jaetaan jaksolla olevien laskennallisten työpäivien lukumäärällä, jolloin saadaan päivärahan perusteena oleva päiväpalkka. Päiväpalkan perusteella lasketaan ansio-osan suuruus. 

Ansiopäivärahan ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta taitekohtaan 3 534,95 euroa/kk asti. Jos palkka ylittää taitekohdan, ansio-osa on 20 prosenttia taitekohdan ylittävän palkan osalta. 

Milloin ansiopäivärahan suuruus lasketaan uudelleen?

Ansiopäivärahasi suuruus lasketaan yleensä uudelleen silloin, kun ansiopäivärahan maksamisen jälkeen olet ollut niin kauan töissä, että työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehdon täyttyminen tarkoittaa yleensä vähintään kuusi kuukautta palkkatyötä sen jälkeen, kun ensimmäisen kerran olet saanut päivärahaa. Huomioithan, että voit kerryttää uutta työssäoloehtoa myös lomautuksen tai osa-aikatyön aikana silloin, kun työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa.

Työssäoloehdon uudelleen täytyttyä päivärahakauden enimmäisajan (300/400/500 päivän) laskeminen aloitetaan alusta ja asetetaan uusi seitsemän päivän omavastuuaika, jolta ajalta ei päivärahaa makseta.

Ansiopäiväraha voi laskea enintään 20 prosenttia aiemmasta päivärahasta

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen ennen kuin ansiopäivärahan enimmäisaika on sinulla täyttynyt, on uusi täysi päiväraha vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta ansiopäivärahastasi. 

Vertailu tehdään ansiopäivärahaan, jossa ei ole mukana lapsikorotuksia tai korotettua ansio-osaa. 

Tämä 80 prosentin suojasääntö ei ole kuitenkaan voimassa silloin, jos sinulle on maksettu ansiopäivärahan enimmäisaika täyteen ja sen jälkeen täytät työssäoloehdon uudelleen. 

Poikkeavat tilanteet, jolloin ansiopäivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen, vaikka työssäoloehto täyttyy  

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.