Työskentely ansiopäivärahalla

Osa-aikatyön, satunnaisen työn tai lyhytkestoisen enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta voi saada ansiopäivärahaa. Ansiopäiväraha maksetaan täyden päivärahan sijaan soviteltuna, jos saat hakujakson aikana palkkaa osa-aikaisesta tai lyhytkestoisesta työstä. Jokainen ansaittu euro vähentää päivärahaa 50 sentillä.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan myös silloin, kun sinut on lomautettu kokoaikatyöstäsi päivittäistä työaikaa lyhentämällä tai saat yritystuloa tai muuta ansiotuloa, joka on saatu korvauksena työstä.

Palkka tai muu työstä ansaittu tulo vähentää yleensä sen hakujakson päivärahaa, jonka aikana se on maksettu. 

Ansiopäivärahalaskuri

Arvioi ansiopäivärahasi laskurilla, jossa voit myös laskea työtulon tai sosiaalietuuden vaikutuksen päivärahaasi. Laskuri löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta.

Kun aloitat osa-aikaisen työn

Hyvä huomioida ainakin nämä

Tutustu tähän sivustoon, jossa kerrotaan tarkemmin millainen työ katsotaan osa-aikatyöksi ja muun muassa se, missä tilanteissa päivärahaa ei voida maksaa osa-aikatyön ajalta.

Osa-aikaisen ja keikkatyön tekeminen kannattaa! Tulot nousevat, koska päivärahaa vähentää yleensä vain puolet työtulosta.

Hyvä huomioida ainakin nämä

  1. Hae päivärahaa LL-kassan eAsioinnin kautta joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa riippuen palkanmaksujaksostasi. Muista kolmen kuukauden takaraja hakuajassa.
  2. Ilmoita työpäivät ja työtunnit päivärahahakemuksen päiväkohtaisessa selvityksessä – myös silloin, kun palkkaa ei hakujakson aikana ole maksettu.
  3. Ilmoita työn aloittamisesta TE-toimistoon.
  4. Toimita kassaan osa-aikatyötä koskeva työsopimus tai vastaava asiakirja työn alkaessa.
  5. Muista hakea liikkuvuusavustusta, jos otat vastaan sellaisen työn, joka sijaitsee kaukana kodistasi.
  6. Sovitellun päivärahan maksaminen kuluttaa hitaammin ansiopäivärahan enimmäisaikaa.
  7. Ansiopäivärahan suuruus voidaan laskea uudelleen osa-aikatyön palkkojen perusteella ja uusi seitsemän päivän omavastuuaika voi tulla otettavaksi, jos teet osa-aikatyötä pidempään. Ansiopäiväraha lasketaan ja omavastuuaika otetaan kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Usein kysyttyä sovitellusta päivärahasta

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.