Kort på svenska

LL-kassas medlemsavgift för år 2023 är 36 euro. Den som ansluter sig mitt under året betalar medlemsavgiften för de återstående månaderna.

Den svenskspråkiga webbplatsen publiceras i sin helhet inom den närmaste framtiden.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa när

  • du är lönearbetare under 68 år och
  • du har avlagt eller studerar för en läkar-, veterinärs- eller tandläkarexamen eller
  • du har avlagt juristexamen eller studerar för en juristexamen eller
  •  du kan jämföras med en person med en juristexamen på grund av din befattning. 

En löntagare anses vara en sådan arbetstagare, vars utkomst anses grunda sig på löneinkomster för arbete som utförs åt någon annan, och som arbetar i ett anställnings- eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbart avtalsförhållande. En företagare kan försäkra sig själv i Företagarkassan

Medlemsavgiften för Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa är 36 euro 2023. Om du blir medlem mitt i kalenderåret betalar du medlemsavgifter från och med anslutningsmånaden.  

Kontrollera och uppdatera dina personuppgifter

Medlemmar i Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa ser sina ena kontaktuppgifter och startdatumet för medlemskapet i arbetslöshetskassan i eKommunikation-tjänsten. Du kan logga in i tjänsten med dina nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Vi uppmanar dig att kontrollera och vid behov komplettera dina egna uppgifter i eKommunikation. Vänligen ge kassan en e-postadress, så får du en notifiering i din e-post om kassan skickar dig ett meddelande till eKommunikation. 

Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa får sina medlemmars adressuppgifter två gånger per år från Myndigheten för digitaliserings- och befolkningsdata, om medlemmen inte separat har förbjudit detta. Om du har förbjudit utlämnande av uppgifter eller bor utomlands är det särskilt viktigt att komma ihåg att uppdatera informationen i eKommunikation. 

Du kan kontrollera statusen eller uppgifterna av en medlemsavgiftsfaktura genom att skicka ett meddelande till kassan via eKommunikation.   

Utträde ur kassan

Ett meddelande om utträde ska göras skriftligen och meddelandet är bindande. Vi rekommenderar att du skickar ett fritt formulerat meddelande via eKommunikation. I meddelandet om utträde ska följande anges:

  • e-postadress,
  • önskat slutdatum för medlemskapet,
  • orsak till utträdet och
  • kontonummer för eventuell återbetalning av medlemsavgiften (det minsta belopp som återbetalas är 10 euro).  

Underlåtenhet att betala medlemsavgiften är inte ett meddelande om utträde. Medlemsavgiften måste betalas fram till slutet av utträdesmånaden. 

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning som grundar sig på löneinkomst om du är helt eller delvis arbetslös eller permitterad. Med delvis arbetslös avses en person som är deltidsanställd eller utför ströjobb.   

Du måste vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att få inkomstrelaterad dagpenning. Du kan ställa din jobbsökning i kraft redan innan din arbetslöshet börjar. Jobbsökningen kan dock inte ställas i kraft retroaktivt. Håll din jobbsökning giltig enligt anvisningarna från arbets- och näringsbyrån.

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning via eKommunikation senast inom tre månader från arbetslöshetens början. Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut på grundval av en skriftlig ansökan. Dagpenning söks alltid retroaktivt för den gångna perioden. 

Du kan ansöka om alla förmåner som betalas ut av Juristernas och Läkarnas arbetslöshetskassa via eKommunikation. Du kan logga in i eKommunikation antingen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort.  

Mer information om inkomstrelaterad dagpenning finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats.

LL-kassas kontaktuppgifter

Telefonservice:

Telefonnummer: 09 612 3067

Öppettider:

måndag 09.00 – 12.00
tisdag och onsdag 9.00 – 11.00
torsdag 13.00 – 14.30

Postadress:

Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa
Nylandsgatan 4 – 6 B
00120 Helsingfors

Vastasiko tämä sivu kysymykseesi?

Vapaamuotoinen palaute

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.