Faktaa ansioturvasta

Yleinen · Julkaistu:

Miksi lääkärin tai juristin kannattaa kuulua kassaan?

Vain työttömyyskassan jäsenenä olet oikeutettu kassan maksamiin etuuksiin.

Jäsentemme kannalta on hienoa, että jäsenten edustamilla aloilla työllisyystilanne on hyvä. Näin myös kassan jäsenmaksu pysyy matalana. Kuitenkin esimerkiksi koronapandemia osoitti, että työttömyys tai lomautus voi osua kohdalle yllättäen. Jäseneksi kannattaa liittyä siis ajoissa ja pitää jäsenyys voimassa koko työuran ajan. Oikeus ansiopäivärahaan syntyy pääsääntöisesti 6 kuukauden työskentelyn perusteella, jos kuulut tänä aikana työttömyyskassaan.

Ansioturva turvaa parhaiten työnhaun aikaisen toimeentulon työttömyyden tai lomautuksen aikana. Ansiopäivärahan hakeminen voi tulla kyseeseen myös tilanteessa, jossa sairastumisen myötä ei ole mahdollista palata työhön Kelan sairauspäivärahakauden jälkeen. Ansioturva on tukenasi, jos ensisijaisia etuuksia, kuten kuntoutustukea, ei myönnetä tai niiden käsittelyssä on viivettä.

Huomaathan, että palkastasi peritään monenlaisia pakollisia maksuja, joista työttömyysvakuutusmaksu on yksi. Se ei kuitenkaan ole sama asia kuin työttömyyskassan jäsenyys eikä oikeuta ansioturvaan. Kassaan kuulumattomat voivat saada perustason suuruista päivärahaa Kelasta.

Suurin osa ansiopäivärahan saajista työllistyy nopeasti uudelleen

Ansioturvan saajat työllistyvät yleensä nopeasti uudelleen. Viime vuonna noin 40 prosenttia LL-kassan ansiopäivärahan saajista työllistyi uudelleen kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta.

Ansiopäiväraha myös kannustaa työskentelemään. Työskenteleminen ansioturvalla on yleistä – yli 40 % saajista työskentelee työttömyyden aikana osa-aikaisesti tai satunnaisesti.

Palkansaaja vai yrittäjä?

Voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta LL-kassassa, jos olet palkansaaja. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon, ja joka työskentelee työ- tai virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa sopimussuhteessa. Päätoimiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa.

Lähteet: TYJ, Kela.