Etuuksiin korotuksia vuonna 2023

Etuudet · Julkaistu:

Peruspäivärahan määrä nousee 37,21 euroon päivässä (35,72 euroa/päivä 1.8.2022 alkaen) indeksikorotuksen myötä. Peruspäivärahaan tehtävä korotus nostaa ansiopäivärahan määrää, sillä ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta.   

Indeksikorotus nostaa etuuden määrää myös liikkuvuusavustuksen ja vuorottelukorvauksen saajilla.  

Työttömyysetuuksien lapsikorotuksiin on tulossa indeksikorotuksen lisäksi erillinen lisäkorotus vuodelle 2023. Lisäkorotuksen tarkoituksena on tukea lapsiperheitä. Lapsikorotukset ovat vuonna 2023:

  • yhdestä lapsesta 7,01 euroa/päivä (5,61 euroa/päivä 1.8.2022 alkaen)
  • kahdesta lapsesta 10,29 euroa/päivä (8,23 euroa/päivä 1.8.2022 alkaen)
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta 13,26 euroa/päivä (10,61 euroa/päivä 1.8.2022 alkaen)

Korotukset ovat voimassa 1.1.2023 alkaen.