Etuuksiin korotuksia vuonna 2023

Etuudet · Julkaistu:

Peruspäivärahan määrä nousee 37,21 euroon päivässä (35,72 euroa/päivä 1.8.2022 alkaen) indeksikorotuksen myötä. Peruspäivärahaan tehtävä korotus nostaa ansiopäivärahan määrää, sillä ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta.   

Indeksikorotus nostaa etuuden määrää myös liikkuvuusavustuksen ja vuorottelukorvauksen saajilla.  

Työttömyysetuuksien lapsikorotukset nousevat samoin vähintään 4,2 prosenttia. Hallitus on esittänyt myös väliaikaista lisäkorotusta työttömyysturvan lapsikorotukseen vuodelle 2023. Korotuksen tarkoituksena on muiden toimien ohella tukea lapsiperheitä. Jos korotus toteutuu, lapsikorotukset ovat vuonna 2023:

  • yhdestä lapsesta 7,01 euroa/päivä (5,61 euroa/päivä 1.8.2022 alkaen)
  • kahdesta lapsesta 10,29 euroa/päivä (8,23 euroa/päivä 1.8.2022 alkaen)
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta 13,26 euroa/päivä (10,61 euroa/päivä 1.8.2022 alkaen)

Korotukset ovat voimassa 1.1.2023 alkaen.