Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin

Tiedote · Julkaistu:

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Lakimuutoksen myötä työttömyysturvan omavastuuaika ja työssäoloehto pitenisi, lapsikorotukset ja suojaosa työtuloille poistettaisiin ja lomakorvauksen jaksotus palautettaisiin. Lisäksi hallitus on esittänyt indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2024–2027.

Osa hallituksen esittämistä muutoksista tulisi voimaan ensi vuoden alussa. Osa alkaisi vaikuttaa etuuden määrään ja etuusoikeuteen myöhemmin ensi vuoden aikana.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tiedotteesta löydät tarkempaa tietoa hallituksen esittämistä muutoksista ja niiden aikataulusta.

Kyseessä on ensimmäinen kahdesta työttömyysturvaa koskevasta lakimuutoskokonaisuudesta. Toinen hallituksen esitys työttömyysturvan muutoksista on tarkoitus antaa ensi vuoden helmikuussa. Myöhempään lakimuutoskokonaisuuteen kuuluvat ansiosidonnaisen porrastus ja ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen.

Keskeiset tiedot tulevista lakimuutoksista ja niiden aikataulusta löydät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön koostesivustolta.